BWT KOLTUR

Strona główna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Wczasowo- Turystyczne ,,Koltur" sp. z o.o z siedzibą w Krakowie 31-516 , ul.Rondo Mogilskie 1, numer NIP 675-10-96-392, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa, 4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 5) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy.

LATO 2016Stałe Oferty